Etiquetas

MATEMÀTIQUES

Aquesta pàgina preten recollir activitats de matemàtiques interessants per divertir-mos. 

  Hola........

I continuem per al dia 17 de maig:

El comptaquilometres del meu cotxe marca 72927 km, que s un nº cap-i-cua (es llegeix igual de dtreta a esquerra que d'esquerra a dereta). Quants km tinc que fer, com a mínim, per aconseguir altre número cap-icua?

Una mare i un pare tenen 6 fills barons i cada fill baró té una germana.
Quántes persones formen la família?

 

Per la setmana del 6 al 10  de maig altre parell de problemetes, el divendres 10 els corregirem. Ànim i a pensar.

Alicia, Benito, Carles, David i Enric parlaven sobre el número d'nous que hi havía en un plat.
Alícia deia que 30, Benito pensava que 28, Carles explicava que 29, David que 25, i Enric deia que 26.
Dos es van enganyar d'una nou, un  en 4, i altre en 3. Pero hi va haver un que l'endivinà.
¿Quantes nous havia en el plat?
La solució és: hi havia 29 nous.
Rocío, Paula, Iker, Hector i Ana Mari, l'han encertat.

I ara el segon:
L'aigua que cap en un bidó pesa  35 kg. Quan està fins a la meitat, pesa 19 Kg.
Quant pesa el bidó buit?
El bidó peso 1'5 kg....
  

Per al divendres dia 19 d'abril:

Quatre companys han caigut al pati de l'escola perquè algú les ha espentat. Ximet va espentar a Gorka una miqueta avans d'espentar a Lluís. Ximet va caure un poquet després d'espentar a Josep perquè l'espentà Jordi. Escriu en quin ordre van caure els quatre companys i qui va quedar en peu.

 

La solució: Primer va caure Gorka, després Lluís, Josep i Ximet. Jordo es queda de peu.

Ana Mari, Alejandro i David l'han encertat. Enhorabona.

Ara pensa amb atenció:

En l'exèrcit de Napoleó pagaven amb 2 monedes d'or als soldats. Dels 138 soldats que han tornat del front quasi el 43% va perdre una moneda i el 50% de la resta va perdre les dues monedes. Quantes monedes van quedar? 
Queden 138 monedes, una per soldat.
  

 Després d'un perèntesi, tornem als problemetes, el divendres dia 19 d'abril els comentarem, ara a cavil·lar.  El 1r diu :

El vostre professor d'Educació Física fa una activtat i vos diu: "Cada vegada q1ue escolteis el meu xiulet fareu 5 passos cap avant i 3 cap arrere" Quantes vegades tindreu que escoltar xiulet per avaçar 8 passos? Solució: Cada xiulit s'avança 2 passos, així necessitarà 4 xiulits.

Felicitem a David i Laia per què l'han encertat !!

  I el 2n: El bomber Carlos, no està molt entrenat, i tarda en puajr corrents les escales d'un edifici de 10 plantes, 100 segons. El bomber Ximo, que està molt bé preparat, comença a pujar quan Carlos està  al 5é pis. Els arriben al mateix temps al desé pis. Quant de temps tardaria cada ú en pujar les escales d'un edifici de 5 plantes? Solució:  Carlos tardarà 50 sg  Ximo 25 sg.

David l'ha encertat. Felicitats!!

 

Pel divendres dia 22 de març, plantegem aquests problemetes (el divendres ,els comentarem a classe i escriurem les solucins):

El primer: 

Jo tinc el doble d'anys que el meu cosí Ximo, i aquest 5 vegades més anys que el seu germà Gorka. Si mon pàre, que té 40 anys, té quatre vegades  més anys que jo. Quants anys tenim cadascú?

El Segon:

L'AVE Madrid-Bercelona fa el seu recorregut en un temps de 3 hores.Saragossa està a la meitat de camíentre Bercelona i Madrid. Alcolea del Pinar està a la meitat del camí entre Madrid i Saragossa.  Saps quant de temps tardarà l'AVE des de Alcolea del Pinar a Barcelona?

Vinga fins al divendres....

Com que fa  60 voltes, és la mateixa quantitat que la mesures de les unitats de temps, aixì que al fer 60 voltes, el temps es transformarà en unitats superiors:
1 minut a 1 hora i  23 segons a 23 mints. En total tardarà 1h i 23 ' !!

 Vinga fins el divendres!!.


 En un cinema hi ha 1300 espectadors. El 13%d'ells li han donat 5 ctms de propina a l'acomodador. Del 87% restant, la meitat li han donat 10 ctms i l'altra meitat res.

Quants diners  ha rebut.

Està clar!!  Replega 5 cèntims per cada espectador. En total 1.300 X 5 = 6.500 centims

Per la setmana del 28 al 1, plantegem aquest problemeta (el divendres dia 1,el comentarem a classe i escriurem la solució):

Llegiu..... 

Un dia, fa temps, un rei milionari visità Turquia.  Anava acompanyat del seu ministre de confiança i van decidir quedar-se en el millor hotel de la localitat. A l’arribar a la recepció es van adonar-se’n de que no tenien diners, però que portaven una cadena d’or formada per 7 baules. El gerent de l’hotel va comunicar-li que podia pagar cada dia amb una baula. El rei va pensar que si tallava diàriament una baula perdria molt de metall i, per això, tan sols va fer un tall.  

El rei i el seu ministre van estar 7 dies a l’hotel . 

Com es va apanyar el rei per pagar-li, sense aplaçar ni avançar el pagament?

 

Per la setmana del 21 al 24, plantegem aquests dos problemetes (/el divendres els comentarem a classe i escriurem la solució):
El primer
"Quina altura té un arbre, que es 2 metres més curt que un poste d’altura triple que la de l’arbre?". 
 És fàcil si t'ajudes amb un dibuix.
La solució és: L'arbre té una altura d'un metre
El segon :
En un carrer hi ha 100 edificis. Es crida a un obrer de números per a que ennumre totes les cases de l'1 al 100; aquest té que encarregar els números per fer el treball.

Quants 9 necessitarà?

La solució és que necessitarà 20 nous....David, Rocío, Ana Maria....l'han encertat!!

El problema 3r. esta clar, per què són 4 persones. Però penseu ara.........Si tocaren a 4 pomes....conteu quines circumstàncies deurien donar-se en aquest cas?......
Penseu.......
Després de comentar-lo en classe es va arribar a la conclusió que la filla del jardiner i la dona del porter són la mateixa `persona. Aleshores 12 pomes entre tres sí que toquen a 4 .


Per el cap de setmana dies 12 i 13, teniu aquests tres problemetes, el dilluns dia 14 els corregirem:


1r.-Un comerciant compra 12 caixes de 20 kg cadascuna de taronges, a 50 cèntims el kg. Per vendre-les al preu li puja un cinquè per desperfectes i un cinquè de rendibilitat. A quin preu vendrà el kg.

2n.- Si Pepet és l'avi del teu fill quin parentesc tens amb Pepet?

3r.- El jardiner i la seva filla, el porter i la seva dona van comnprar 12 pomes, les van repartir i van tocar a 3 cadascú. Com va poder ser això?


Els problemetes per aquestes vacances de Nadal són tres, els copieu a un foli i els adjunteu als deures de Nadal.El primer dia de vacances els comentarem
El primer:


"Dos naus espacials segueixin trajectòries de col·lisió frontal. Una d’elles viatja a 8 km per minut i l’altra a 12 km. per minut. Suposant que en aquest moment estan a 5.000 km de distància. Quants km distaran una de l’altra un minut abans de la col·lisió?"

El segon: 

"Si una brica pesa 2 kg més mitja brica. Quant pesa una brica i mitja?"


Per la setmana del 17 al 21 i ja venen les vacances: (El comentarem el dijous dia 20):
 
Si una brica s’equilibra, en una balança de dos plats, con tres quarts de brica més una pesa de tres quarts de quilo, ¿Quant pesa una brica? 

Un consell fes-te'n un dibuix amb fraccions.....

I ara el segon:
 
Una ameba es divideix divide en dos (i así es reprodueix) exactament cada minut. Dos amebas en un tub d’assaig poden omplir-lo per complet en dues hores.¿Quant de temps portarà a una sola ameba omplir otro tub d’assaig de de la mateixa capacitat?

Pensa .... quan tarda un i quan tarden dos.....


Aquesta setmana (del 10 al 14 de desembre) hi ha dos nous problemes que el comentarem el divendres dia 14)
Ahí va el primer: 
 "Quants animals tinc en la meua granja si són tots gossos menys dos, tots són gats menys dos i tots són cavalls mneys dos?
Si penses que és molt difícil, ahí va una pista: "Potser que siguen menys animals del que penses......"


I ara el segon:
"Si Àngela parla més baix que Rosa i Cèlia parla més alt que Rosa, ¿parla Àngela més alt o més baix que Cèlia?"

Problema per al 130 de novembre de 2012 (el comentarem el dia 5 de desembre)
 
"Cristobal era un viatjant molt aseat. Quan va arribar al poble “Costa del Cant” va veure que hi havia dos perruqueries d'homes. La primera estava molt neta, sense pèl en terra i el perruquer tenia un tall de monyo perfecte. Va anar a la segona i es va trobar tot el contrari, hi havia pèl en terra i el perruquer portava el monyo ple de transquilons . A pesar de vore tot això va decidir tallar-se'l en aquesta perruqueria.
Per què creus que va prendre aquesta decissió?


Avui dia 17 teniu com activtats: De la plana 165 del 37 al 42 i de la plana 166 del 47 al 52. Vinga a treballar!!-

Per al dia 18: tens que fer l'activtat que he repartit del foli:

Per al dia 20: Divideix l'angle148º 37' i 50" en 5 parts iguals


Control del tema 11: dia 25, dimecres

 

1 comentario: