Etiquetas

miércoles, 28 de marzo de 2012

Hem trebllat sobre la Banya d'Africa, projecte en que hem investigat la situació geogràfica i política, a més de la situació econòmica i les condicons de vida en que estan. A més d'comprovar la solidaritat que existeix amb aquests països.